Dzielny chłopiec

Wtedy Bosy zrozumiał, jaki był jego obowiązek: rzucił się na wściekłego psa i stoczył z nim zajadłą walkę.
Nadbiegli żołnierze, sprowadzeni przez włościan, goniących z kijami za psem, i kilku wystrzałami położyli na miejscu Bosego i jego przeciwnika.
Poczciwe psisko ocaliło panią Wesołowską, ale samo zginęło. Józik opłakał zgon jego łzami szczerego żalu.
Wesołowski, jako lekarz, bywa u tej pani z sześcioma pieskami; ale przestała już ona kochać je więcej od ludzi.
W jej domu umarli w jednym tygodniu na tyfus stróż i stróżowa, zostawiając troje drobnych dzieci.
Pani dowiedziała się o opuszczonych dzieciach i zabrała je do siebie.
Odtąd pieski przestały być jej jedynem szczęściem.
Wyznała ona Wesołowskiemu, że świat wydaje jej się teraz innym, lepszym, odkąd czuje się pożyteczną, bo te dzieci postanowiła wychować na porządnych ludzi.
KSIĘGARNIA TOW.
POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ
POLECA NASTĘPUJĄCE TANIE POWIEŚCI I OPOWIADANIA;
[ceny podane w zł i gr]
_Antoszka_
Dola Marynki Podrzutka. Wydanie 2-gie ... 0,20
_ _
_Bielińska M.
_
Dwaj przyjaciele. Opowiadanie na tle wspomnieńrodzinnych _z _1831 r. Wydanie 2-gie ... 0,20
_ _
_Bogusławska M._
Duch zamku Olsztyńskiego. Powieść dla młodzieży. Wydanie 2-gie .
.. 0,28
Dziecko Legionu. Powieść histor. z końca XVIII w ... 0,36
Gospoda Pod modrym fartuszkiem ... 1,40
Ofiara Wiktosi. Powieść. Wydanie 3-cie ...
0,48
Tomasz Ptak z Wielebna Powieść historyczka. Wyd. 2-gie ... 0,44
_ _
_Bukowiecka Z. _
Michałek. Opowiadanie z czasów Jana Kazimierza. Wydanie 3-cie ... 0,48
_ _
_Gebarski St.
_
Zdobycie Konstantynopola. Pow. his. Wyd. 2-gie ... 0,64
_ _
_Grajnert J._
Dziwne przygody Lorka Ślązaka. Opowiadanie z XIII stulecia. Wyd. 2-gie ... 0,28
_ _
_Jeż T. T.
(Miłkowski Z. )._
Palec Boży, czyli Zemsta Bośniaka. Opowiadanie historyczne z XVI wieku. Wydanie 3-cie ... 0,48
_Junosza Kl._
Dziadowski wychowanek. Powieść.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: