Dzielny chłopiec


I począł znowu śpiewać. Płaksa syknął, a Józik wybiegł szybko, gdyż mu śpieszno było opowiedzieć pani Warbickiej wszystko, co mu się dnia dzisiejszego wydarzyło.
9.
PAN WESOŁOWSKI I PAN PŁAKSA.
Gdy Józik wszedł, pani Warbicka miała minę surową.
— Gdzieś ty chodził? — zapytała — ze trzy godziny cię nie było!
Tylko się nie włócz po ulicy! Pewno się znowu spotkałeś z Wałkiem?
Józik opowiedział wszystko: i to, jak w każdej cukierni odpowiedziano mu, że chłopca nie potrzeba, i to nareszcie, jak się zgodził za służącego do trzech studentów.
— Ten, co mnie zgodził, to panią zna. Kazał się pani kłaniać.
— Żadnego studenta nie znam, moje dziecko. To dobrze, żeś sobie pracę wynalazł, dobry z ciebie chłopiec.
A teraz zabieraj się do pisania! Umiesz geografję?
— Umiem, proszę pani. A co tam u tych studentów książek!
Takie duże chłopcy, a jeszcze się uczą Może i ja tam jeszcze przy nich co z nauki połapię. Tak mi stróżowa z tego domu na Wilczej powiedziała, że oni się uczą na doktorów.
Wieczorem Józik pobiegł znowu na Wilczą. Łóżka usłał, jak się to na noc robi, i dobrze mu się to udało. Właśnie przy nim przynieśli dla Płaksy koszyk ze wsi od ciotki.
Były w nim różne rzeczy do jedzenia, i Józik! dostał kawał chleba razowego, kawał sera i kilka jabłek. Zawinął to wszystko w starą gazetę i zaniósł pani Warbickiej.
Ogromnie przyjemnie mu było poczęstować staruszkę swoim zarobkiem i tylko myślał o tem, żeby trochę grosza uskładać i kupić furę drzewa na opał.
Był pewny, że Bóg mu dopomoże, bo chciał uczciwie pracować.
Pani Warbicka miała budzik, czyli taki zegarek, co dzwoni bardzo głośno o tej godzinie, na którą go się nastawi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: