Dzielny chłopiec


— Młode to, to i niemądre — rzekła do pani Warbickiej.
Potem zwróciła się do Józika:
— No, chodź, bo ja nie mam czasu na dyrdymałki.
Józik poszedł za nią do kuchni, otworzyła tam
skrzynkę, ze skrzynki wydobyła pudełko łubiane, z pudełka puszkę blaszaną, z puszki pudełko papierowe, na którem było napisane:
"soda". Z tego pudełka dobyła dziurawą i wycerowaną pończochę, a z niej wytrząsnęła kilka papierków i trochę pieniędzy srebrnych.
— No — rzekła wspaniałomyślnie — zginął ci rubel, to ci się znalazł. Masz rubla, ty pędraku, co to ci się zdaje, żeś już wyszedł na ludzi.
Józik wziął spracowaną, spierzchłą i jakby na czarno nasiekaną rękę Wojciechowej, pocałował ją i powiedział:
— Nie wyszedłem jeszcze na człowieka, nie, ale wyjdę.
Dziękuję pani.
Wojciechowa spojrzała w jego poczciwe niebieskie oczy, patrzące na nią śmiało i wdzięcznie. Dobrą kobiecinę znowu zmroczyły łzy, bo łatwo się rozczulała.
Zawołała więc, głaszcząc Józika po głowie:
— Będą z ciebie ludzie, będą! I to poczciwi ludzie!
Odtąd Wojciechowa codziennie po kilka razy zabiegała na górę do pani Warbickiej.
Okrutnie lubiła dużo mówić, tak że się jej usta nie zamykały; chora znowu nudziła się, przykrzyło się jej leżeć w łóżku i dzień wydawał się długi jak rok.
Więc sobie rozmawiały, jakby się znały od dzieciństwa. Pani Warbicka opowiadała o Wólce Kościelnej, o tem, jak to tam było dobrze i wygodnie, o Marcinie Kilowskim, o Józiku.
A jak zaczęła mówić o Józiku, to się nie mogła nachwalić chłopca, ręce składała, błogosławiła go a modliła się głośno za niego.
Wojciechowa znowu opowiadała _o _różnych paniach, u których służyła za kucharkę, o różnych panach, a najwięcej o nieboszczyku swoim Wojciechu, przy czem nieboga zawsze się
serdecznie spłakała, aż jej się na sercu lżej robiło.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: