Dzielny chłopiec

Teraz od pół roku osiedlił się w Warszawie, gdzie miał nadzieję zdobyć sobie praktykę jako operator. Był zawsze wesół i szczęśliwy.
Wszystko mu się wiodło, lubił ludzi i ludzie go lubili. Mówiono powszechnie, że miał wielką zręczność jako operator.
Był jeszcze szczęśliwy z tego względu, że się miał żenić z bardzo dobrą i miłą panienką.
Brał żonę ubogą, ale znał jej przymioty i wiedział, że mu będzie w życiu pomocą i radością. Zapraszał Józika na wesele.
Józik się wymawiał:
— Gdzież ja tam między panami...
— Józik! — krzyknął Wesołowski — nie bądź głupi!
Cóż to, nie wiesz, że przyjaciel musi być na weselu przyjaciela?
Józik niebardzo długo mógł być u Wesołowskiego, bo doktora wezwano do jakiegoś chorego.
— No, pamiętaj, że moje wesele w niedzielę. Przyjdziesz do mnie rano, a ja cię zaprowadzę do mojej narzeczonej.
* * *
Na weselu doznał Józik tej wielkiej przyjemności, że zobaczył Płaksę i Aliganta.
Ten ostatni był lekarzem w Kaliszu, Płaksa zaś osiadł w małem miasteczku niedaleko Radomia. Aligant był tak wystrojony, że każdy oglądał się na niego.
Płaksa był zawsze kwaśny, a choć był na weselu, miał minę pogrzebową.
Niedobrze mu się wiodło w miasteczku i ludzie mówili, ze chorzy jeszcze bardziej się rozchorowują, patrząc na niego.
Przy obiedzie weselnym panna młoda stuknęła swym kieliszkiem w kieliszek Józika, mówiąc:
— A niech Józik pamięta, ze powinien uważać dom nasz za dom ludzi najbliższych sobie
i najżyczliwszych. Mój mąż mówił mi wiele o Józiku... A czy Bosy żyje jeszcze?
— Żyje, proszę pani.
— To i Bosego proszę przyprowadzić.
* * *
Franuś długi czas nie mógł przyjść do siebie. Noga goiła mu się powoli, ale mógł przynajmniej sypiać w nocy.
Po paru tygodniach rodzice zabrali go ze szpitala do domu, a Wesołowski na prośby Józika jeździł opatrywać chorą nogę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: